Divadlo & kino

Štadióny & arény

Školy & auditória

Pevné & zásuvné tribúny

Zásuvné tribúny pre divadlá a kiná

Zásuvné tribúny sú moderným interiérovým prvkom do hál, športovísk alebo kultúrnych zariadení, ktorý dokáže reagovať na aktuálne potreby organizátorov na zmenu počtu miest na sedenie alebo zväčšenie priestoru pre rôzne druhy podujatí.

Skladá sa z viacerých segmentov a každý segment je tvorený viacerými poschodiami, podľa miesta pre jej roztiahnutie a rozloženie. Technické konštrukcia:

Segment zásuvnej tribúny má viacero poschodí. Na každé poschodie sa montuje viacero sedadiel v závislosti od šírky ribúny. Výška jednotlivých poschodí a celková výška zásuvnej tribúny závisí od modelu sedadla na jednotlivých poschodiach. Každá poschodie má kolieska na vodiacich kolajniciach, ktoré pomáhajú zasunúť časti do seba. Keď sa všetky platformy zasunú do jedného segmentu, zásuvná tribúna by mala mať hĺbku 1,2 metra a výšku podľa počtu poschodí.

 

Výhody:  variabilita počtu miest, možnosť rozšírenia priestoru pre podujatia

Použitie:  štadióny, športové haly, športoviská, divadelné, kultúrne sály, kinosály